Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/86 Generellt vedtak NRI for Traftec i Rælingen kommune Arbeidstillatelse Bjørnholthagan VEIDRIFT AS 27.08.2020 31.08.2023
20/116 Skilter og gjerder ifm. boligutbyggingsprosjekt. Arbeidstillatelse Tristilvegen ROMERIKE MASKIN AS 21.09.2020 31.10.2023
21/33 Ettersøk og avlivning av fallvilt Arbeidstillatelse kirkebyvegen RÆLINGEN KOMMUNE 07.09.2021 07.09.2023
21/42 generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Hele Rælingen RÆLINGEN KOMMUNE 24.08.2021 24.08.2023
22/5 Skilting i forbindelse med brøyting og andre driftshendelser Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 14.01.2022 14.01.2024
22/47 Nygardsvegen, aksellast, gjennomkjøring Arbeidstillatelse Nygardsvegen RÆLINGEN KOMMUNE 20.05.2022 31.05.2023
22/60 Generell arbeidsvarsling tømming sandfang Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 13.06.2022 13.06.2024
22/66 NRI 2022 - AO 37762 - Jackobsbråtan Gravearbeid Jakobsbråtan VEIDRIFT AS 04.07.2022 28.04.2023
22/74 Generell plan for stenging av p-plass Marikollen Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 14.07.2022 14.07.2024
22/118 Kirkebyvegen Gravearbeid Kirkebyvegen, Kirkebykroken BT ANLEGG AS 14.11.2022 27.01.2023
22/124 Marikollhallen - parkeringsplass Gravearbeid Tangerudvegen RÆLINGEN KOMMUNE 28.11.2022 31.01.2023
23/1 Graving til Nedre Rælingsveg 448 Gravearbeid Nedre Rælingsveg NIMBUS ENTREPRENØR AS 06.01.2023 06.02.2023
23/4 Kvennhusvegen og Strandenga, Rælingen Gravearbeid Kvennhusvegen SKOLLERUD ANLEGG AS 16.01.2023 31.07.2025