Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/86 Generellt vedtak NRI for Traftec i Rælingen kommune Arbeidstillatelse Bjørnholthagan VEIDRIFT AS 27.08.2020 13.09.2024
21/33 Ettersøk og avlivning av fallvilt Arbeidstillatelse kirkebyvegen RÆLINGEN KOMMUNE 07.09.2021 07.09.2025
21/42 generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Hele Rælingen RÆLINGEN KOMMUNE 24.08.2021 08.08.2025
22/60 Generell arbeidsvarsling tømming sandfang Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 13.06.2022 13.06.2024
22/74 Generell plan for stenging av p-plass Marikollen Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 14.07.2022 14.07.2024
23/4 Kvennhusvegen og Strandenga, Rælingen Gravearbeid Kvennhusvegen SKOLLERUD ANLEGG AS 16.01.2023 31.07.2025
23/6 Strandenga Gravearbeid Kvennhusvegen ASKIM ENTREPRENØR AS 16.02.2023 31.07.2025
23/7 Parkeringsskilting ved arrangement Marikollen - generell Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 12.02.2023 12.02.2025
23/32 Rehabilitering Rud 2023 Gravearbeid Runivegen RÆLINGEN KOMMUNE 01.06.2023 30.09.2024
23/73 Skogvegen 24 Gravearbeid Skogvegen HAVIG & ELLINGSEN ENTREPRENØR AS 04.12.2023 01.06.2024
23/75 Linjevegen 6, Rælingen - Punktgraving Gravearbeid Linjevegen FLEXCOM ANLEGG AS 08.01.2024 31.05.2024
24/1 Grunnundersøkelser ved og langs Skolemestevegen Gravearbeid Skolemestervegen SWECO NORGE AS 05.02.2024 23.02.2024
24/4 060259 Støttemur Kirkevegen Gravearbeid Gnr/Bnr: 99/54 RÆLINGEN KOMMUNE 05.02.2024 30.03.2024