Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/86 Generellt vedtak NRI for Traftec i Rælingen kommune Arbeidstillatelse Bjørnholthagan VEIDRIFT AS 27.08.2020 31.08.2023
20/116 Skilter og gjerder ifm. boligutbyggingsprosjekt. Arbeidstillatelse Tristilvegen ROMERIKE MASKIN AS 21.09.2020 31.10.2023
21/33 Ettersøk og avlivning av fallvilt Arbeidstillatelse kirkebyvegen RÆLINGEN KOMMUNE 07.09.2021 07.09.2025
21/42 generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Hele Rælingen RÆLINGEN KOMMUNE 24.08.2021 24.08.2023
22/5 Skilting i forbindelse med brøyting og andre driftshendelser Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 14.01.2022 14.01.2024
22/47 Nygardsvegen, aksellast, gjennomkjøring Arbeidstillatelse Nygardsvegen RÆLINGEN KOMMUNE 20.05.2022 20.11.2023
22/60 Generell arbeidsvarsling tømming sandfang Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 13.06.2022 13.06.2024
22/61 Fresing og asfaltering - Generell plan - Rælingen kommune Arbeidstillatelse rælingen kommune NCC INDUSTRY AS 20.06.2022 31.12.2023
22/74 Generell plan for stenging av p-plass Marikollen Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 14.07.2022 14.07.2024
23/4 Kvennhusvegen og Strandenga, Rælingen Gravearbeid Kvennhusvegen SKOLLERUD ANLEGG AS 16.01.2023 31.07.2025
23/6 Strandenga Gravearbeid Kvennhusvegen ASKIM ENTREPRENØR AS 16.02.2023 31.07.2025
23/7 Parkeringsskilting ved arrangement Marikollen - generell Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 12.02.2023 12.02.2025
23/20 torva aktivitetspark Gravearbeid Strandvegen RS MASKIN OG ANLEGGSGARTNER AS 11.04.2023 04.06.2023
23/21 Generell plan for varsling og sikring av veiarbeid Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 31.03.2023 29.12.2023
23/22 Gjennomkjøring forbudt, område rehabilitering Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 24.04.2023 01.11.2023
23/23 Bjørnholthagan 2, Rælingen 10098_007_40977 Gravearbeid Bjørnholthagan VEIDRIFT AS 02.05.2023 30.06.2023
23/26 Utbedring mur Myrdammen Gravearbeid Gnr/Bnr: 82/49 RÆLINGEN KOMMUNE 02.05.2023 02.06.2023
23/28 Graving/sprengning for fiber - KGRAV plan id.30491 Gravearbeid 99, 98, 99, 99 NORDBY MASKIN AS 16.05.2023 29.09.2023
23/29 Per Oppegårdsveg Ujevn/hullete vei Arbeidstillatelse Per Oppegaards veg RÆLINGEN KOMMUNE 26.05.2023 01.08.2023