Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/86 Generellt vedtak NRI for Traftec i Rælingen kommune Arbeidstillatelse Bjørnholthagan VEIDRIFT AS 27.08.2020 13.09.2024
21/33 Ettersøk og avlivning av fallvilt Arbeidstillatelse kirkebyvegen RÆLINGEN KOMMUNE 07.09.2021 07.09.2025
21/42 generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Hele Rælingen RÆLINGEN KOMMUNE 24.08.2021 08.08.2025
22/5 Skilting i forbindelse med brøyting og andre driftshendelser Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 14.01.2022 14.01.2024
22/60 Generell arbeidsvarsling tømming sandfang Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 13.06.2022 13.06.2024
22/61 Fresing og asfaltering - Generell plan - Rælingen kommune Arbeidstillatelse rælingen kommune NCC INDUSTRY AS 20.06.2022 31.12.2023
22/74 Generell plan for stenging av p-plass Marikollen Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 14.07.2022 14.07.2024
23/4 Kvennhusvegen og Strandenga, Rælingen Gravearbeid Kvennhusvegen SKOLLERUD ANLEGG AS 16.01.2023 31.07.2025
23/6 Strandenga Gravearbeid Kvennhusvegen ASKIM ENTREPRENØR AS 16.02.2023 31.07.2025
23/7 Parkeringsskilting ved arrangement Marikollen - generell Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 12.02.2023 12.02.2025
23/21 Generell plan for varsling og sikring av veiarbeid Arbeidstillatelse RÆLINGEN KOMMUNE 31.03.2023 29.12.2023
23/28 Graving/sprengning for fiber - KGRAV plan id.30491 Gravearbeid 98, 99, 99, 99 NORDBY MASKIN AS 16.05.2023 01.01.2024
23/32 Rehabilitering Rud 2023 Gravearbeid Runivegen RÆLINGEN KOMMUNE 01.06.2023 30.09.2024
23/56 Nytt Fortau med parkeringsplass i Tangerudvegen Gravearbeid Gnr/Bnr: 102/44, Gnr/Bnr: 99/203, Tangerudvegen RÆLINGEN KOMMUNE 18.09.2023 20.12.2023
23/70 Sundvegen 14 Gravearbeid Sundvegen RÆLINGEN GRAVESERVICE AS 01.12.2023 08.12.2023
23/71 Sundvegen 14 Arbeidstillatelse Sundvegen RÆLINGEN GRAVESERVICE AS 30.11.2023 08.12.2023
23/73 Skogvegen 24 Gravearbeid Skogvegen HAVIG & ELLINGSEN ENTREPRENØR AS 04.12.2023 22.12.2023