Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/6
Entreprenør ASKIM ENTREPRENØR AS
Start 16.02.2023
Slutt 31.07.2025
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kvennhusvegen 1C -14A
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning, El-kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 30.01.2023
Tittel Strandenga
Byggherre
Organisasjon: TRYSILHUS ØST AS (orgnr.: 980917401)
Kontaktperson: Hans Erik Unelsrød (tlf.: 91554068)
Stedsansvarlig
David Snopestad (tlf.: 95419243)
Ansvarshavende
Jan Petter Hagen (tlf.: 90696774)