Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/56
Entreprenør RÆLINGEN KOMMUNE
Start 18.09.2023
Slutt 20.12.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tangerudvegen 1 -1
Gnr/Bnr: 99/203
Gnr/Bnr: 102/44
Søknad gjelder Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.09.2023
Tittel Nytt Fortau med parkeringsplass i Tangerudvegen
Byggherre
Organisasjon: RÆLINGEN KOMMUNE (orgnr.: 952540556)
Kontaktperson: Habib Shahidzade (tlf.: 99511610)
Stedsansvarlig
Brede stensrud og Kim R (tlf.: 91177487)
Ansvarshavende
Kay Ødegård (tlf.: 95805461)