Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/118
Entreprenør BT ANLEGG AS
Start 14.11.2022
Slutt 27.01.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kirkebykroken 1 -9
Kirkebyvegen 31 -55A
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 01.11.2022
Tittel Kirkebyvegen
Byggherre
Organisasjon: VIKEN ENERGIMONTASJE AS (orgnr.: 991166459)
Kontaktperson: Camilla Michalsen (tlf.: 40104011)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Terje Andersen (tlf.: 41030410)