Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/116
Entreprenør ROMERIKE MASKIN AS
Start 21.09.2020
Slutt 31.10.2023
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Tristilvegen 13 -19
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 18.09.2020
Tittel Skilter og gjerder ifm. boligutbyggingsprosjekt.
Byggherre
Organisasjon: STRUKTA AS (orgnr.: 997801350)
Kontaktperson: Ole Thomas Tømte (tlf.: 91818696)
Stedsansvarlig
Rune Ødegård (tlf.: 906 93 827)
Ansvarshavende
Bent Arne Holter (tlf.: 958 26 448)