Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/22
Entreprenør GS-MASKIN AS
Start 23.04.2020
Slutt 30.06.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Granittvegen 7 -24
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 22.04.2020
Tittel Rælingen
Byggherre
Organisasjon: BROADNET AS (orgnr.: 890164072)
Kontaktperson: Nina Gran-Henriksen (tlf.: 480 04 457)
Stedsansvarlig
Wojciech Jasinski (tlf.: 94087453)
Ansvarshavende