Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 31170
Registrert 08.02.2023
Firma TRYSILBYGG AS
Start 09.02.2023
Slutt 31.08.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bjørnar Vedhus
Kontakt telefon 46428628
Arbeidets art Opprette Gang og sykkelveg ned VA mellom Kvennhusvegen og Aamodtallen ifbm boligbygging i Kvennhusvegen 2C, samt ny vendehammer i Kvennhusvegen.