Gravesøknader i Rælingen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune

Graving i Rælingen kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ralingen.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30839
Registrert 08.12.2022
Firma Viken Fiber AS
Start 02.01.2023
Slutt 01.02.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Leif Johnny Hansen
Kontakt telefon 41472393
Arbeidets art Graving fra Nedre Rælingsveg 448 og frem til gang/sykkelveiundergang under Nedre Rælingsveg. Feste 1*40 mm rør+1*20 mm rør i halvrør inne i tunnelen. Grave videre fra andre siden av gang/sykkelveiundergangen, og frem til eksisterende kum på gangvei ved Tristilvegen.